یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت بین المللی برگزار می گردد

ستاد خبری روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، از برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت بین المللی گزارش داد.

در جلسه ای با حضور دکتر موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دکتر هاشمی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ارسال فراخوان به تصویب رسید.

در این جلسه دو طرف از همکاری دو جانبه ابراز خرسندی کردند و قرار بر این شد که فراخوان یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال به همه رایزن های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف ارسال شود.

همچنین یک هفته پس از این جلسه کمیته ای با نام کمیته بین الملل با مدیریت معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد.

دبیرخانه یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از بهمن ماه 1395 آغاز به کار کرده و در اسفند ماه فراخوان نمایشگاه یازدهم رونمایی شد.

شورای سیاست گذاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال نیز به ریاست مقام عالی وزارت و دبیری دکتر موسویان تشکیل جلسه می دهند.

یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال آبان ماه در مصلی امام خمینی برگزار می شود.