تعرفه اینفلوئنسر مارکتینگ

ارائه تبلیغ به اینفلوئنسرها یکی از روش‌های معقول بازاریابی این روزها برای افزایش آگاهی و فروش برندها می‌باشد. آژانس دیجیتال مارکتینگ راز با صدها اینفلوئنسر معتبر در دسته بندی‌های مختلف همکاری می‌کند. هر اینفلوئنسر تعرفه کاری خاص خود را دارد و ما با ارائه‌ی پکیج‌های متنوع با دسته بندی موضوعی، کار شما را آسان کرده‌‎ایم. اینفلوئنسر مارکتینگ به کسب و کار شما کمک می‌کند تا بتوانید مخاطبین هدف خود را به واسطه‌ی تاثیرگذاری اینفلوئنسرها، به راحتی جذب کنید. جالب است بدانید بر اساس تحقیقات انجام شده به دست آوردن مشتری از طریق اینفلوئنسر مارکتینگ 2 برابر سریع‌تر انجام می‌شود و این کار نرخ بازگشت سرمایه‌ای 11 برابر سایر روش‌های بازاریابی دارد.

دسته موضوعی: آرایشی-فشن و مد

دسته موضوعی: آرایشی-فشن و مد

پکیج آرایشی-فشن و مد 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج آرایشی-فشن و مد 2

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج آرایشی-فشن و مد 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: سفر و گردشگری

دسته موضوعی: سفر و گردشگری

پکیج سفر و گردشگری 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج سفر و گردشگری 2

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج سفر و گردشگری 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: آشپزی و غذا

دسته موضوعی: آشپزی و غذا

پکیج آشپزی و غذا 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج آشپزی و غذا 2

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج آشپزی و غذا 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: سبک زندگی

دسته موضوعی: سبک زندگی

پکیج سبک زندگی 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج سبک زندگی 2

مدت زمان اجرا:1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج سبک زندگی 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: عکاسی

دسته موضوعی: عکاسی

پکیج عکاسی 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج عکاسی 2

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج عکاسی 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: ورزشی .

دسته موضوعی: ورزشی

پکیج ورزشی 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج ورزشی 2

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج ورزشی 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: سرگرمی .

دسته موضوعی: سرگرمی

پکیج سرگرمی 1

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج سرگرمی 2

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

پکیج سرگرمی 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

نرخ تعامل بین 5 تا 20%

تبلیغ به صورت پست یا استوری بنا به انتخاب مشتری

امکان انتخاب اینفلوئنسر یا جایگزینی اینفلوئنسر بنا به انتخاب مشتری

دریافت مشاوره

سوالات متداول

اینفلوئنسر کیست ؟

موارد مشابه

تعرفه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی و وب سایت تعرفه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی و وب سایت مشاهده

نظر شما چیست