تعرفه اینفلوئنسر مارکتینگ

ارائه تبلیغ به اینفلوئنسرها یکی از روش‌های معقول بازاریابی این روزها برای افزایش آگاهی و فروش برندها می‌باشد. آژانس دیجیتال مارکتینگ راز با صدها اینفلوئنسر معتبر در دسته بندی‌های مختلف همکاری می‌کند. هر اینفلوئنسر تعرفه کاری خاص خود را دارد و ما با ارائه‌ی پکیج‌های متنوع با دسته بندی موضوعی، کار شما را آسان کرده‌‎ایم. اینفلوئنسر مارکتینگ به کسب و کار شما کمک می‌کند تا بتوانید مخاطبین هدف خود را به واسطه‌ی تاثیرگذاری اینفلوئنسرها، به راحتی جذب کنید. جالب است بدانید بر اساس تحقیقات انجام شده به دست آوردن مشتری از طریق اینفلوئنسر مارکتینگ 2 برابر سریع‌تر انجام می‌شود و این کار نرخ بازگشت سرمایه‌ای 11 برابر سایر روش‌های بازاریابی دارد.

دسته موضوعی: آرایشی-فشن و مد

دسته موضوعی: آرایشی-فشن و مد

تعداد اینفلوئنسر: 58

مجموع اعضا: 13.752.833

پست

تعداد اینفلوئنسر: 7

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

%Engagement Rate: 4.2

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 15

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

%Engagement Rate: 12

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 5

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

%Engagement Rate: 17

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 20

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 6

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 5

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: سبک زندگی

دسته موضوعی: سبک زندگی

تعداد اینفلوئنسر: 56

مجموع اعضا: 9.239.363

پست

تعداد اینفلوئنسر: 13

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

Engagement rate: 8%

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 7

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

Engagement rate: 9%

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 7

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

Engagement rate: 13%

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 11

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 10

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 5

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: آشپزی و غذا

دسته موضوعی: آشپزی و غذا

تعداد اینفلوئنسر: 18

مجموع اعضا: 3.033.953

پست

تعداد اینفلوئنسر: 4

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

Engagement rate: 3%

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 5

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

Engagement rate: 5%

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 5

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

Engagement rate: 18%

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 4

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 4

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 7

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: سفر و گردشگری

دسته موضوعی: سفر و گردشگری

تعداد اینفلوئنسر: 38

مجموع اعضا: 30.734.286

پست

تعداد اینفلوئنسر: 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

Engagement rate:

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 7

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 3

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 6

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد اینفلوئنسر: 4

مدت زمان اجرا: 1 تا 3 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: عکاسی ر

دسته موضوعی: عکاسی

تعداد اینفلوئنسر: 10

مجموع اعضا: 422.400

پست

تعداد اینفلوئنسر: 4

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

Engagement rate: 4.8%

دریافت مشاوره

پست

تعداد اینفلوئنسر: 3

مدت زمان اجرا:1 تا 3 روز

Engagement rate: 4%

دریافت مشاوره

موارد مشابه

تعرفه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی و وب سایت تعرفه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی و وب سایت مشاهده

نظر شما چیست