طراحی اپلیکیشن

80 درصد از زمانی که افراد با دستگاه‌های هوشمند خود کار می‌کنند صرف اپلیکیشن‌ها می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد تمایل افراد به خرید از طریق اپلیکیشن 50 درصد بالاتر از سایر روش‌ها است.