تبلیغات کلیکی

امروزه، تبلیغات کلیلکی و بنری با فراگیرشدن موبایلها، تبلتها و ابزارهای دیجیتال، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند. تبلیغات کلیکی در واقع نوعی تبلیغات اینترنتی است که هزینهی آن بر اساس هر کلیک محاسبه میشود. تبلیغات کلیکی (PPC) یکی از موثرترین شیوههای تبلیغاتی است که متناسب با برندها و کسبوکارهای مختلف، استفاده میشود. تبلیغات کلیکی، اساسا مدلی از بازاریابی اینترنتی است که در آن، تبلیغکنندگان به ازای هر کلیلک به دارندگان رسانهها (Media owners) مبلغی را پرداخت میکنند. یکی دیگر از مزایای آژانس تبلیغاتی راز، ارتباط مستقیم و بدون واسطه با دارندگان رسانهها است که این موضوع باعث کاهش هزینههای تبلیغاتی کسبوکار شما میشود. مدیریت و تجزیهوتحلیل این کمپینها معمولا کار پیچیده و دشواری است؛ چراکه تعدد رسانهها ممکن باعث سردرگمی شما شود. شرکت تبلیغاتی راز، با طراحی و مدیریت کمپینهای تبلیغاتی متعدد، رزومهی درخشانی را در کنار فعالیتهای گسترده و تخصصی خود به کسبوکارها و برندها ارائه میدهد.

نمایش آگهی در وب سایت های پربازدید

تبلیغات اینترنتی یکی از رایجترین شیوههای تبلیغات است که امروزه بسیاری از برندها و کسبوکارها از آن استفاده میکنند. این نوع تبلیغات با نمایش و معرفی بنری از برندها و کسبوکارها در وبسایتهای پربازدید صورت میگیرد. یکی از دلایل فراگیر بودن این تبلیغات، بازدهی بالا و قیمت کم است که باعث میشو تا هرچه سریعتر به مخاطبان هدف خود دستیابی پیدا کنید.

تبلیغات کلیکی

شما می توانید بنر خود را در سایتها و اپلیکیشنهای مختلف پخش کنید و فقط به ازای هر کلیک بودجهی آن را بپردازید. این نوع تبلیغات باعث میشود تا برند خود را در بصورت گسترده در فضای آنلاین پخش کنید و نتایج دلخواه از آن بگیرید. آژانس تبلیغاتی راز، محصولات، خدمات و قابلیتهای برند و کسبوکار شما را در فضای آنلاین، با برگزاری کمپینهای دیجیتال بصورت گسترده، در معرض نمایش میگذارد.

رپورتاژ آگهی

​​​​​​رپورتاژ آگهی در واقع یک معرفی کامل و جامع از برند یا کسبوکار شماست که در قالب تصویر، متن و لینک وبسایت شما در یک یا چند سایت (عمدتا خبری) به نمایش گذاشته میشود. نگارش این نوع آگهی، معمولا نیازمند تخصص در این زمینه است که تیم تولید محتوای شرکت تبلیغاتی راز، نیاز شما را برآورده میسازد.

پاپ اپ

​​​​​​معمولا هنگامی که کاربر صفحهی جدید در مرورگر خود باز میکند، صفحات دیگری بهعنوان تبلیغات پاپآپ باز میشوند که برند یا کسبوکار شما را تبلیغ میکنند.

نمایش در اپلیکیشن های پربازدید

بنر یا ویدئو تبلیغاتی برند یا کسبوکار شما، در اپلیکیشنهای معروف و پربازدید قرار میگیرد تا در نگاه مخاطبانی که بیشتر در اپلیکیشنها فعال هستند، بیشتر بدرخشید.