دسته های موضوعی

قابلیت Map Search یا جستجوی نقشه به اینستاگرام اضافه شد

قابلیت Map Search یا جستجوی نقشه به اینستاگرام اضافه شد

تاریخ 25 شهریور 1400

نویسنده راز
قابلیت دسترسی به مشخصات بیشتر پروفایل‌های حرفه‌ای توئیترو تیکت آن اضافه شد

قابلیت دسترسی به مشخصات بیشتر پروفایل‌های حرفه‌ای توئیترو تیکت آن اضافه شد

تاریخ 25 شهریور 1400

نویسنده راز
توسعه ابزار مونتاژ ایستاگرام برای تبدیل Stories به Reels

توسعه ابزار مونتاژ ایستاگرام برای تبدیل Stories به Reels

تاریخ 24 شهریور 1400

نویسنده راز
اینستاگرام "Favorites" جدیدی را برای منظم‌کردن Feed شما آزمایش می‌کند

اینستاگرام "Favorites" جدیدی را برای منظم‌کردن Feed شما آزمایش می‌کند

تاریخ 23 شهریور 1400

نویسنده راز
قابلیت رمزگذاری واتساپ بر روی چت‌های پشتیبان اضافه شد

قابلیت رمزگذاری واتساپ بر روی چت‌های پشتیبان اضافه شد

تاریخ 21 شهریور 1400

نویسنده راز
توییتر آزمایش زنده واکنش های توییتی در ترکیه را آغاز کرد

توییتر آزمایش زنده واکنش های توییتی در ترکیه را آغاز کرد

تاریخ 20 شهریور 1400

نویسنده راز
اضافه ش‍دن گروه‌های موضوعی به توئیتر

اضافه ش‍دن گروه‌های موضوعی به توئیتر

تاریخ 18 شهریور 1400

نویسنده راز
ابزارهای جدید حفظ حریم خصوصی توئیتر به کاربران کنترل بیشتری می‌دهد

ابزارهای جدید حفظ حریم خصوصی توئیتر به کاربران کنترل بیشتری می‌دهد

تاریخ 17 شهریور 1400

نویسنده راز
پرداخت مورد انتظار اینفلوئنسرها به‌ازای اندازه و بستر مخاطبانشان چقدر است؟

پرداخت مورد انتظار اینفلوئنسرها به‌ازای اندازه و بستر مخاطبانشان چقدر است؟

تاریخ 15 شهریور 1400

نویسنده راز
Google News کاربران را مستقیماً به وب سایت نشردهندگان می‌فرستد

Google News کاربران را مستقیماً به وب سایت نشردهندگان می‌فرستد

تاریخ 15 شهریور 1400

نویسنده راز