تولید محتوا

امروزه تولید محتوای خلاقانه ، یکی از اصلیترین کلیدهای موفقیت در عصر حاضر است. تولید خلاقانهی محتوا به کسبوکار شما کمک میکند تا هرچه سریعتر دیده شوید و پلههای موفقیت را سریعتر طی کنید. امروزه، در میان سیل عظیمی از محتوای تولیدشده در شبکههای اجتماعی، تنها، محتوای خلاقانه و جذاب مورد توجه مخاطبان قرار میگیرد؛ چراکه محتوای غیر تخصصی و تکراری موجب میشود تا اعتماد مخاطبان را نسبت به برند خود، از دست بدهید. خانهی تولید محتوای آژانس تبلیغاتی راز، متشکل از متخصصین باتجربه و کارآمد، به شما کمک میکند تا داستان برندتان را به قلمی روان اما گیرا در ذهن مخاطبانتان ثبت کنید. تیم تولیدمحتوای راز، خدمات گوناگونی را در اختیار برندها و کسبوکارها در زمینههای مختلف ارائه میدهد.

طراحی اینفوگرافیک

اینفوگرافیک، تلفیقی از تصویر و اطلاعات و داده است که معمولا هدف آنها، انتقال اطلاعات در سریعترین زمان ممکن است. اینفوگرافیک باعث میشود تا مخاطبان، حجم وسیعی از اطلاعات و دادهها را در کمترین زمان در قالب یک تصویر دریافت کنند.

طراحی موشن گرافیک

موشنگرافیک، تلفیقی از تصاویر، حرکات و صداها است که عمدتا در ساخت تیزرهای تبلیغاتی، موارد آموزشی، معرفی کسبوکار، معرفی خدمات جدید و... استفاده میشود. موشنگرافیک، نقش بسزایی در جذب و تاثیرگذاری بر مخاطبان ایفا میکنند.

استاپ موشن

استاپموشن، یکی از روشهای ساخت انیمیشن است که از بههم پیوستن عکسها تولید میشود. در این تکنیک، دوربین در نقطهای ثابت میماند، سپس اشیاء فیزیکی شروع به حرکت میکنند و در انتها، فریمهای گرفته شده تبدیل به یک ویدئو میشوند.

• خبرنامه

ابزار اطلاعرسانی برای مخاطبانی که کسبوکار شما را دنبال میکنند. این اخبار گاها ممکن است از جنس رویداد، گزارش، تولید محصول یا خدمات جدید و... باشند. خبرنامهها در وبسایتها نقشی اساسی ایفا میکنند؛ چرا که باعث بهبود ارتباط مخاطبان با برند شما خواهدشد.

مقاله

مقالات مرتبط با برند و کسبکارتان باعث خواهدشد تا علاوه بر افزایش جذابیت از نگاه مخاطبان، رنک وبسایتتان نیز بهبود مییابد. وجود کلمات کلیدی و توسعهی بکلینکها در مقالات سبب میشود تا وبسایت شما، در صفحات نخستین موتورهای جستوجو قرار گیرد که این امر باعث رونق کسبوکارتان خواهدشد.

طراحی انیمیشن

انیمیشن‌‌ها امروزه نقش پررنگی در جذب مخاطب ایفا میکنند. انیمیشنها انواع مختلفی دارند که هرکدام با توجه به لحن برند شما مورد استفاده قرار میگیرد.

تصویرسازی

تصویرسازی برند و کسبوکار شما در ذهن مخاطبان نیازمند تدوین استراتژیهای خلاقانه و متفاوت است که باعث میشود تا هویت برند شما تحت تاثیر قرار گیرد. هرقدر این تصویرسازی، جذابتر باشد، اعتماد مخاطبان به شما بیشتر و بیشتر خواهدشد. این تصویرسازی ممکن است در قالب طراحی کاراکتر، طراحی انیمیشنهای چند بعدی و... باشد.