تبلیغات تضمینی

 

یکی دیگر از خدمات متمایز آژانس تبلیغاتی راز، ارائه تبلیغات تضمینی است. تبلیغات تضمینی در واقع، نوعی از تبلیغات است که به تضمین فروش محصول یا خدمات منجر میشود.

افزایش عضو کانال تلگرام بصورت تضمینی

​​​​​​امروزه، کانالهای تلگرامی بهعنوان کانالهای فروش برای کسبوکارها معرفی میشوند. افزایش اعضای کانالهای تلگرامی به منزلهی افزایش مخاطبان و مشتریان است. یکی از خدمات آژانس تبلیغاتی راز، افزایش تضمینی ممبر (اعضا) کانالهای تلگرامی است.

افزایش فالوور اینستاگرام بصورت تضمینی

​​​​​صفحات برندها و کسبوکارهای مختلف در اینستاگرام همانند ویترین آنهاست. هرقدر تعداد کاربران و دنبالکنندگان آنها بیشتر باشد، مشتریان و مخاطبان بیشتری به سمت کسبوکار آنها روانه میشوند. افزایش تضمینی اعضای پیجهای اینستاگرام، از دیگر خدمات متمایز آژانس تبلیغاتی راز میباشد.

نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

تولیدکنندگان و توسعهدهندگان اپلیکیشنهای موبایل بدنبال نصب بیشتر اپلیکیشنهای خود هستند چراکه نصب بیشتر اپلیکیشن نشانهی محبوبیت و موفقیت آن نزد مخاطبان است. نصب تضمینی اپلیکیشنهای موبایل، جزء خدمات برتر آژانس تبلیغاتی راز است که نمونهکارهای موفقی را در این زمینه در اختیار شما قرار میدهد.

جذب کاربر خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده (VAS) به خدماتی گفته میشود که کاربران در ازای استفاده از سرویسهای مختلف، مبلغی را پرداخت میکنند. خدمات ارزش افزوده بسیار گسترده است و هرچه مخاطبان و کاربران آن بیشتر باشد، درآمد سرویس نیز افزایش خواهد داشت. شرکت تبلیغاتی راز، خدمات گستردهای را در جذب کاربران خدمات ارزش افزوده ارائه میدهد.

فروش تضمینی محصولات

​​​​​​فروش تضمینی محصولات در واقع، به شما این تضمین را میدهد که در ازای فروش هر محصول، مبلغی از شما دریافت میگردد. این تضمین، به شما کمک میکند تا تبلیغاتتان هدفمندتر باشد و بودجهی متناسب با آن را برای خود در نظر بگیرید.